Lokal kirke i en annerledes tid - vi vil være her for deg!


Det er urolige tider, der vi alle blir utfordret på ulike måter. Noen setter pris på mer tid hjemme. For andre er det krevende, og noen er syke. Vi mangler møteplassene våre, og både store og små kan kjenne på usikkerhet, frykt, ensomhet og uro. Vi kan heller ikke møtes til gudstjenester eller andre aktiviteter i kirkene. 

 

www.kirken.no, kan du finne informasjon om gudstjenester og samlinger du kan lytte til på internett. Her er det tips til aktiviteter for barn, og søndagsskole på nett. Der er det også en digital bønnevegg, og informasjon om kirkens chattetjeneste. 

I landet vårt er vi heldige som har flere hjelpetelefoner for barn og voksne. Her er psykologforeningens oversikt over de ulike tilbudene. 

Noen ganger er det fint å kunne prate med medmennesker her som du bor. Prester og diakoner i kirkene i Kristiansund er tilgjengelige for samtaler med både barn, ungdommer og voksne. Samtaletemaene kan være mange, og kan handle om alle livets sider. Vi har taushetsplikt, og kan nås på telefon. Har du behov for å komme i kirkerommet, eller trenger du hjemmebesøk, kan vi også i noen tilfeller legge til rette for dette i trygge former. 

Ta kontakt på telefonnummer 71575185 mellom kl 10.00 og 15.00. I første samtale vil vi notere oss navn og telefonnummer, slik at vi kan ringe tilbake. Andre personopplysninger blir ikke skrevet ned. Vi vil også avklare om det er mann, kvinne, prest eller diakon du ønsker å prate med videre, og hva du har behov for. 
Kirken er til stede, selv om dørene fysisk er stengt, vær ikke redd for å ta kontakt! Vi ønsker dere alle gode dager videre, midt i urolige tider. 

Med vennlig hilsen menighetene i Kristiansund, ved 

Prost, Sindre Stabell Kulø, Sokneprest Lars-Ove Skaret, Sokneprest Tormod Sikkeland, Diakon Åse Kvalvik og diakoniarbeider Ingebjørg Dahle Johansen.

Tilbake